Evästeseloste

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkoselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Sivustomme ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeitä.

Pelimies.fi -sivusto käyttää:

Välttämättömiä evästeitä
Välttämättömät evästeet tekevät sivustosta käyttökelpoisen ja mahdollistavat perustoiminnot. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä, joten ne eivät ole kytkettävissä pois käytöstä.

Analytiikkaevästeitä
Sivustomme käyttää Google Analytics -liitännäistä sivuston kävijäseurantaan ja liikenteen analysointiin. Hylkäämällä evästeet tietojasi ei kerätä.

Sivustomme käyttää Hotjar-liitännäistä sivuston kävijäseurantaan käytettävyyden kehittämiseksi. Hylkäämällä evästeet tietojasi ei kerätä.

Markkinointievästeitä
Sivustomme käyttää Google Ads -palvelun evästeitä, jotka mahdollistavat Google Ads -palvelun tarjoamien markkinointiratkaisuiden automaation sekä kohdentamisen kävijätietojen perusteella. Hylkäämällä evästeet tietojasi ei kerätä.


Tietosuojaseloste

Tämä on Oulun Pelimies Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 13.6.2022.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Oulun Pelimies Oy
Y-tunnus: 1821627-2
Osoite: Hallituskatu 31
Postinumero: 90100
Postitoimipaikka: Oulu
Puhelinnumero: 08-330111
Sähköpostiosoite: pelimies@pelimies.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Oulun Pelimies Oy
Nimi: Kalle Kemppainen
Osoite: Hallituskatu 31
Postinumero: 90100
Postitoimipaikka: Oulu
Puhelinnumero: 08-330111
Sähköposti: pelimies@pelimies.fi

Tietosuojavastaava
Yritys: Oulun Pelimies Oy
Nimi: Kalle Kemppainen
Osoite: Hallituskatu 31
Postinumero: 90100
Postitoimipaikka: Oulu
Puhelinnumero: 08-330111
Sähköposti: pelimies@pelimies.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien
tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien
tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Käyttäjätunnus ja
Salasana.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).
Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä
ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen
ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista
sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla
pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin
yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.
Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai
tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.