Tietosuojaseloste

Tämä on Oulun Pelimies Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu X.X.20XX.